Priser
Priser fr.o.m. 1.1.2018:

Bowling: 3 €/serie
Studerande med studiekort och pensionärer: 2,50 €/serie
Juniorer under 18 år: 2 €/serie

Discobowling: 3,50 €/serie 
Juniorer, studerande med studiekort och pensionärer: 3 €/serie 

Skohyra: 1 €/person (ingår i tävlingar)

Skolgrupper: 14 €/bana/timme, discobowling 17 €/bana/timme + skohyra

Andra grupper + familjer: 17 €/bana/timme, discobowling 20 €/bana/timme + skohyra

Barnkalas:
2 timmar, bowling + skohyra ingår. Servering: 2 trip/barn el. lemonad, chips, popcorn, godis, kex, 1 glasspinne/barn. Valfritt vanlig eller discobowling. Pris: 17 €/barn.