FHB
Fiskarholmens Bowlare r.f. FHB
Fiskarholmsvägen 9
68500 Kronoby

Styrelsen   Telefon e-post
Mikael Vikström Ordförande 044-2702098 mikael@svarvars.fi
Sven-Erik Hästö Sekreterare 050-5111400 sven-erik.hasto@multi.fi
Tina Hagnäs-Dubloo  Kassör 0500-660397  kronobybowlinghall@gmail.com
Harry Kåla   050-5241957 harrykala49@gmail.com
Stig-Göran Hägg   050-5455176 stiggi.hagg@anvianet.fi
Folke Sandbacka   040-5570523 folke.sandbacka@anvianet.fi

Tävlingskommittén   Telefon e-post
Mikael Vikström Ordförande 044-2702098 mikael@svarvars.fi
Store John-Erik   050-5283409 je.storejes@gmail.com
Högnäs Dan   050-3627557 annawik71@hotmail.com
Showket Dubloo   0500-660397 kronobybowlinghall@gmail.com
Folke Sandbacka   040-5570523 folke.sandbacka@anvianet.fi

NEWS:

FHB:s homepage:
https://fiskarholmensbowlare.wordpress.com/